International Interdisciplinary Scientific Conference
Historical Roots of Identity of Contemporary Slavs

Zielona Góra, 29-30.09.2023 r.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Między bestialstwem a heroizmem – człowiek, społeczeństwo, kultura i technologia w obliczu wyzwań i zagrożeń wojny gromadzi wokół siebie badaczy z różnych dziedzin humanistycznych i nauk pokrewnych. Wśród kilkudziesięciu uczestników obrad jest wielu wybitnych naukowców, w tym kilkunastu przedstawicieli Akademii Nauk z Polski i Ukrainy. Organizatorem konferencji jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Filologii Polskiej w Instytucie Filologicznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, natomiast instytucjami współpracującymi są: Instytut Badawczy Sztuki Nowoczesnej Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy (MARI oraz Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych (Zielona Góra-Kijów).

Głównym celem konferencji jest przedstawienie problematyki współczesnej wojny w rozmaitych kontekstach. Uczestnicy konferencji zmierzą się z podstawowym pytaniem dlaczego i z jakim skutkiem wojna rodzi bestialstwo i heroizm oraz co z tych dwóch antagonistycznych postaw pozostaje na stałe w walczących.

Laboratory of Mythopoetics and Philosophy of Literature, IFP, University of Zielona Góra

Department of Polish Philology, Faculty of Philology, University of Taras Shevchenko in Kiev

Faculty of Philosophy of the University of Taras Shevchenko in Kiev

Institute of Contemporary Art in Kiev

Polish-Ukrainian Center for Humanities Studies of the University of Zielona Góra