International Interdisciplinary Scientific Conference

International Interdisciplinary Scientific Conference

Zielona Góra 29-30.09.2023 r.

IV Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa
Historyczne korzenie tożsamości współczesnych Słowian

Zielona Góra, 29-30.09.2023 r.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Między bestialstwem a heroizmem – człowiek, społeczeństwo, kultura i technologia w obliczu wyzwań i zagrożeń wojny gromadzi wokół siebie badaczy z różnych dziedzin humanistycznych i nauk pokrewnych. Wśród kilkudziesięciu uczestników obrad jest wielu wybitnych naukowców, w tym kilkunastu przedstawicieli Akademii Nauk z Polski i Ukrainy. Organizatorem konferencji jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Filologii Polskiej w Instytucie Filologicznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, natomiast instytucjami współpracującymi są: Instytut Badawczy Sztuki Nowoczesnej Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy (MARI oraz Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych (Zielona Góra-Kijów).

Głównym celem konferencji jest przedstawienie problematyki współczesnej wojny w rozmaitych kontekstach. Uczestnicy konferencji zmierzą się z podstawowym pytaniem dlaczego i z jakim skutkiem wojna rodzi bestialstwo i heroizm oraz co z tych dwóch antagonistycznych postaw pozostaje na stałe w walczących.

Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu Zielonogórskiego

we współpracy z:

Katedra polonistyki, Naukowo-edukacyjny Instytut filologii, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Instytut Sztuki Współczesnej w Kijowie

Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego