International Interdisciplinary Scientific Conference

International Interdisciplinary Scientific Conference

Zielona Góra 29-30.09.2023 r.

International Interdisciplinary Scientific Conference

 

Between bestiality and heroism – human, society, culture and technology in the face of challenges and threats of war

Zielona Góra, September 23-24 2022

 

Institute of Polish Philology University of Zielona Góra, Poland

in collaboration with:

National Academy of Art of Ukraine (MARI), Kyiv, Ukraine

Research Institute of Modern Art
of the National Academy of Art of Ukraine (MARI), Kyiv, Ukraine

Chair of Polish Philology at Institute of Philology,
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine

Polish-Ukrainian Centre for Humanistic Studies (Zielona Góra – Kiev)

Conference programme

 

23.09.2022

 

Welcome speech

Vice-Rector for Research and International Cooperation dr hab. eng. Marcin Mrugalski, prof. UZ

Plenary sessions

Moderator :
Doc. Tatiana Hajder

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

 

11.00 – 12.30

Prof. Bogdan Trocha

(University of Zielona Góra)

Heroism and bestiality as categories of philosophical reflection on the condition of man and societies during on World War II in the thought of Konstanty Michalski

Heroizm i bestialstwo jako kategorie filozoficznej refleksji nad kondycją człowieka i społeczeństw II wojny światowej w myśli Konstantego Michalskiego

 

Prof. Victor Sydorenko

(president of National Academy of Arts of UkraineDirector of Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Formation of a new cultural reality of Ukraine in the context of the Russian-Ukrainian war

Формування нової культурної реальності України в умовах російсько-української війни

 

Prof. Valerii Bitaiev

(vice-president of National Academy of Arts of Ukraine)

Philosophical and aesthetic understanding of the problem of humanism in the circumstances of military aggression

Філософсько-естетичне розуміння проблеми гуманізму в умовах військової агресії

 

Prof. Jakub Lichański

(University of Warsaw)

Rhetoric and War: Mechanisms of Manipulation.
Prolegomen

 

Prof. Sergii Rudenko

(Guangdong University of Petrochemical Technology, Taras Shevchenko National University of Kyiv)

The narratives of war and peaceful coexistence in the corpus of Lady Xian’s culture

 

Prof. Hanna Chmil

(Director of Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Screen representation of the war as an event

Екранна представленість війни як події

 

Prof. Sławomir Nikiel

(Uniwersytet Zielonogórski)

Artificial Intelligence at War Autonomous Weapon Systems

 

Sztuczna Inteligencja na wojnie – Autonomiczne Systemy Broni

 

 

Section of Philology

Session I

Moderator:
prof. Bogdan Trocha

(University of Zielona Góra)

13.00 – 14.30

 

Senior
Research Fellow Olesya Stuzhuk

(Shevchenko Institute of Literature of The National Academy of Sciences of Ukraine)

The ideology of war in Russian language fiction

Ідеологія війни в російськомовній фантастиці

 

Doc. Sergii Legeza 

(Oles Honchar Dnipro National University)

(Re)constructing the past: popular culture as an ideological weapon

(Ре)конструюючи минуле: популярна культура як ідеологічна зброя

 

 

Prof.
Roman Sapeńko

(University of Zielona Góra)

The figure of the monster in posthumanism

Figura monstrum w posthumanizmie

 

Doc. Iwasyszyna Tetiana

(Academy of the Security Council of Ukraine)

Linguistic representation of military discourse in the genres of oral folk art

Мовна репрезентація воєнного дискурсу в жанрах усної народної творчості

 

Postgraduate student Olga Sydorenko

(Oles Honchar Dnipro National University)

The literary phenomenon of modern military prose

Літературний феномен сучасної мілітарної прози

 

Doc. Tatiana Hajder

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Humor as a weapon. On the functioning of puns in the media using the example of the lexeme „cotton”

Гумор як зброя – про функціонування каламбуру в мас медіах на прикладі лексеми «бавовна»

 

Mgr Waldemar Gruszczyński

(University of Zielona Góra)

Enemy at the Gates. Echoes of the Ukrainian-Russian war in the texts of „Fantazja Zielonogórskich” 2022

Wróg u bram. Echa wojny ukraińsko-rosyjskiej w tekstach „Fantazji Zielonogórskich” 2022

 

Mgr Rafał Bartos

(University of Zielona Góra)

Deceptive heroism – an attempt to redefine the figures of war in mass culture on the example of movies and games

Heroizm odkłamany – próba redefinicji figur wojny w kulturze masowej na przykładzie filmów i gier

 

Doc. Svitlana Zhurba

(Kryvyi Rih State Pedagogical University)

The undisguised truth about the war in Ukraine: the documentary basis of the novel „Black Sun” by V. Shklyar

 

Неприхована правда про війну в україні: документальна основа повісті «Чорне сонце» В. Шкляра

 

Session II

Moderator: Senior Research Fellow Olesya Stuzuk

(Shevchenko Institute of Literature of The National Academy of Sciences of Ukraine)

15.00 – 17.00

 

Prof. Nataliia Zhukova

(University of Zielona Góra)

Communication through the arts during wartime

Komunikacja poprzez sztukę w czasie wojny

 

Doc. Victoryia Donyi

(Kyiv National University of Culture and Arts кафедрa культурології, Branch of Mykholaiv)

Features of online communication during the war: semantics of SMS

Особливості онлайн спілкування під час війни: семантика SMS

 

Prof. Marzanna Uździcka

(University of Zielona Góra)

Leksykalno-semantyczna kategoria wojny we współczesnej polszczyźnie

Lexical and semantic war category in contemporary Polish

 

Postgraduate student
Volodymyr Mashika

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Performative statements as a tool of information warfare

Перформативні висловлювання, як інструмент ведення інформаційної війни

 

 

Ks dr Eligiusz Piotrowski

The Church in the face of Russia’s bestiality in Ukraine

Kościół wobec bestialstwa Rosji w Ukrainie

 

Bohdan Kuzmenko

(Adam Mickiewicz University, Poznań)

Works by contemporary Ukrainian painters and printmakers who explore the theme of the Russo-Ukrainian war in their works, using elements of Christian
iconography and referring to biblical texts

Dzieła współczesnych ukraińskich malarzy i grafików, którzy w swoich pracach poruszają temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, wykorzystując przy tym elementy ikonografii chrześcijańskiej oraz odnosząc się do tekstów biblijnych

 

Prof. Konrad Dominas

(Adam Mickiewicz University, Poznań)

Between sacred and profane – the role and reception of triumph in ancient Rome

Między sacrum a profanum – rola i recepcja triumfu w starożytnym Rzymie

 

Researcher
Iryna Dubrovina

(Theater and Music Museum and Cinematography of Ukraine)

The spiritual danger of fascism: some current reflections

Духовна небезпека фашизму: трохи актуальних роздумів

 

Dr. Krystian Saja

(University of Zielona Góra)

Faces of information warfare in times of armed conflict

Oblicza wojny informacyjna w dobie konfliktu zbrojnego

 

Mgr Sława Zielińska

(University of Wroclaw)

The annihilation of the university library after the fall of Festung Breslau and the reconstruction of its book collection in the Polish city of Wrocław

Unicestwienie biblioteki uniwersyteckiej po upadku Festung Breslau i rekonstrukcja jej księgozbioru w polskim Wrocławiu

 

Doc. Daria Pohribna

(State University of infrastructure and technology Kyiv, Ukraine)

Cultural adaptation of Ukrainian refugee children in Hungary: how to properly overcome the situation of „culture shock?” 

 

 

24.09.2022

 

Session III

Moderator: Doctor of Cultural Studies, Prof. Natalia Zukova

(University of Zielona Góra)

10.00-11.00

 

Doctor of Art Studies, Prof. Olexandr Klekovkin

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

In memory of dr. Bernard Rieux

Пам’яті доктора Бернара Ріє

 

Doctor of Philological StudiesSenior Research Fellow Svitlana Lushchii

(Shevchenko Institute of Literature of The National Academy of Sciences of Ukraine)

World War II in Ivan Bahrianyi’s Reception: Problematics, Textual Strategies

Друга світова війна у рецепції Івана Багряного: проблематика, текстуальні стратегії

 

Doctor of Art Studies, Prof. Iryna Zubavina

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Actualization of the warrior virgin archetype as a violation of gender stereotypes: screen dimension

Актуалізація архетипу діви-воїтельки як порушення гендерних стереотипів: екранний вимір

 

Valentyn Riabenkyi

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Russian fascism as a historical narrative

Російський фашизм як історичний наратив

 

Junior Research Fellow Ivetta Khasanova

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Artistic canons of the warrior-defender image in Ukrainian icon painting

Художні канони образу воїна-захисника в українському іконописі

 

 

Philosophical and cultural studies section

Session I

Moderator: Prof. Sergii Rudenko

(Guangdong University of Petrochemical Technology, Taras Shevchenko National University of Kyiv)

11.15 – 13.45

 

Doc. Yuliia Dobronosova

(National Transport University)

Phygital-obviousness as an actual media horizon of resistance to the cognitive component of aggression in times of war

Phygital-очевидність як актуальний медіагоризонт опору коґнітивній складовій аґресії у часи війни

 

Doc. Ruslana Bezuhla

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Political performance in the context of the Russian-Ukrainian war

Політичний перформанс в контексті російсько-української війни

 

Researcher Lesia Bondarenko

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Culture as a defining target of Russian aggression in Ukraine

Культура як визначальна ціль російської агресії в Україні

 

Senior Research Fellow Nataliia Kondel-Perminova

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

The architecture of war and peace: essential and relevan

Архітектура війни і миру: важливе й актуальне

 

Doc. Inna Kuznietsova

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

The war of the „Russian world”: the ethics of anti-civilization

Війна «руського міру»: етика антицивілізації

 

Senior Research Fellow Mykyta Surnin

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Infinity War: Thanos – Thanatos

Війна Нескінченності: Танос – Танатос

 

Senior Research Fellow Polina Kharchenko

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

The role of music in the idealization of the hero’s image in cinema

Роль музики в ідеалізації образу героя у кінематографі

 

Senior Research Fellow Oksana Chepelyk

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Ukrainian art and the problem of subjectivity in the cultural and political context of war

 

Українське мистецтво і проблема суб’єктності в культурно-політичному контексті війни

 

Session II

Moderator: prof. Roman Sapeńko

(University of Zielona Góra)

14.00 – 15.30

 

Doc. Dr Vadym Tytarenko

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Language “lockdown” as a mean of totalitarian manipulation

 

 

Prof. Olena Pavlova

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Cultural History Approaches to the classification of the war perception in the representation of Ukrainian media

 

Doc. Yaroslav Sobolievskyi

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Philosophical ideas in native American war songs

 

Prof. Mariia Rohozha

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Axiological aspects of perpetuating the memory of war crimes (on the example of the memorial in Babyn Yar)

Aксіологічні аспекти увічнення пам’яті про військові злочини (на прикладі меморіалу у бабиному яру)

 

Assistant of the department of public administration Yevhen Hrebonozhko

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Personnel potential of united territorial communities in Ukraine during the war

Кадровий потенціал об’єднаних-територіальних громад в Україні під час війни

 

Senior Research Fellow Natalia Otreshko

(Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine)

Heroization and Manipulation of Consciousness during Contemporary War: the Ukrainian case

 

Dr. Nguyen Thi Thu Thuy

(Ho Chi Minh City University of Culture)

Patriotism as a cultural identity – Vietnamese-Ukrainian comparison

 

Doc. Tatiana Voropayeva

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Nina Averianova

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

The informational and psychological dimension of the «smart

power» strategy in the Russian-Ukrainian neo-imperial war

 

Postgraduate student Arina Bonislavska

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Improvement of the state system regulation of the forest sector in the conditions of war

Вдосконалення системи державного регулювання лісового сектору в умовах війни

 

Postgraduate student Vadym Balinskyi

(Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Local government of ukraine in terms decentralization of power and european integration

 

Місцеве самоврядування україни в умовах децентралізації влади та євроінтеграції

  

Art theory and art criticism section

Session I

Moderator: Senior Research Fellow Iuliia Bentia

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

11.00 – 12.30 (Kyiv time)

Zoom dostęp: https://us02web.zoom.us/j/88309979271

Meeting ID: 883 0997 9271

 

Prof. Igor Savchuk

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

World Wars in the life of Boris Lyatoshynsky: the hero of creativity and his psycho-traumatic experience

Світові війни в життєписі Бориса Лятошинського: герой творчості і його психотравматичний досвід

 

Senior Research Fellow Iuliia Bentia

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

European Sentimentalism and the Seven Years’ War (1756-1763): Artistic Projections
of the Armed Conflict on the Way to the Unification of the German States

Европейський сентименталізм і Семирічна війна (1756–1763): художні проєкції
збройного конфлікту на шляху до об’єднання німецьких земель

 

Junior Research Fellow Anna Bitaieva

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

The figurative palette of the war theme in the contemporary art of Ukrainian mural

Образна палітра теми війни в сучасному мистецтві українського муралу

 

Prof. Hanna Veselovska

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Ukrainian new drama: from February 24 to August 24, 2022

Українська нова драма: від 24 лютого до 24 серпня 2022 року

 

Senior Research Fellow Oksana Bitaieva

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Artistic representation of the theme of war in Polish painting
of the late nineteenth – early twentieth century

Художнє подання теми війни в польському малярстві
кінця ХІХ – початку ХХ століття

 

Doc. Olena Stepaniuk

(National Academy of Music of Ukraine Tchaikovsky)

Artistic activity of Valentina Steshenko-Kuftina during the German-Soviet war (1941–1945)

Художня діяльність Валентини Стешенко-Куфтіної у період німецько-радянської війни (1941–1945 рр.)

 

Postgraduate student Yan Zheu

(National Academy of Music of Ukraine Tchaikovsky)

Influence of the military-political situation of the mid-twentieth century on the development of musical art in China

Вплив воєнно-політичної ситуації середини ХХ століття на розвиток музичного мистецтва в Китаї

 

Postgraduate student Kateryna Kovtun

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Anthem song „Oh, there is a red viburnum in the meadow” in the context of the Russian-Ukrainian war. Genre transformations

Пісня-гімн «Ой у лузі червона калина» в умовах російсько-української війни. Жанрові трансформації

 

Research Fellow Anna Tarasenko

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

War and Propaganda: Narratives of Soviet Animation

 

Війна і пропаганда: наративи радянської анімації

 

Session II

Moderator: Research Fellow Oksana Remeniaka

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

13.00 – 15.30 (Kyiv time)

Zoom dostęp: https://us02web.zoom.us/j/88309979271

Meeting ID: 883 0997 9271

 

Prof. Oleksii Rohotchenko

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

The „VOLNANOVA” project as an artistic reflection of the Russian-Ukrainian war

Проєкт «VOLNANOVA» як художнє віддзеркалення російсько-української війни

 

Senior Research Fellow Maryna Mischenko

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Russia’s war crimes against Ukrainian cultural heritage as a global threat to national culture

Воєнні злочини Росії проти української культурної спадщини як глобальна загроза для національної культури

 

Senior Research Fellow Anastasiia Honcharenko

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Specifics of the work of the Kyiv City Lavra Art Gallery during the military invasion of the Russian Federation: the FRAMED/UNFRAMED project and other cultural and artistic events

Специфіка роботи Київської міської галереї мистецтв Лавра в період військового вторгнення Російської Федерації: проєкт FRAMED/ UNFRAMED та інші культурно-мистецькі заходи

 

Postgraduate student Andriy Koliada

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

The Postapocalyptic Art of Chornobyldorf. The Transformation of the Opera Genre as a Way to Preserve/Renew Art

Посткатастрофічне мистецво „Чорнобильдорфу”. Трансформація жанру опери як шлях збереження/відновлення мистецтва

 

Candidate of Art Studies, Senior Research Fellow Oksana Remeniaka

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

From refugees 1941 to refugees 2022: transhistorical invariants of Ukraine

Від біженців 1941 до біженців 2022: трансісторичні інваріанти України

 

Researcher Iryna Iatsyk

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

The war in Ukraine: socio-cultural context

Війна в Україні : соціокультурний контекст

 

Postgraduate student Maryna Poliakova

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Ukrainian anti-war art of 2022: context, functions, typology, symbolism

Українське антивоєнне мистецтво 2022 року: контекст, функції, типологія, символіка

 

Senior Research Fellow Asmati Chibalashvili

(Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine)

Sirens project: technological art to highlight the themes of war

Проєкт Sirens: технологічне мистецтво у висвітлені теми війни

 

Senior Research Fellow Oleksandra Oliinyk

(Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine)

Institute of a reputation as the basis of cultural representation

Інститут репутації як підґрунтя культурного представництва

 

Researcher Anton Karmazin

(The State Museum of Theatre, Music and Cinema Arts of Ukraine is a museum / Kyiv)

The spiritual danger of fascism: Some actual thoughts

 

Духовна небезпека фашизму: Трохи актуальних роздумів