International Interdisciplinary Scientific Conference

International Interdisciplinary Scientific Conference

Zielona Góra 29-30.09.2023 r.

IV Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa

 

Historyczne korzenie tożsamości współczesnych Słowian

Zielona Góra 29-30.09.2023

 

Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu Zielonogórskiego

we współpracy z:

Katedra polonistyki, Naukowo-edukacyjny Instytut filologii, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie


Instytut Sztuki Współczesnej w Kijowie


Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Program konferencji

29.09.2023

9.00
Przywitanie gości i oficjalne otwarcie obrad

Prof. dr hab. Bogdan Trocha

Obrady plenarne

9.15- 10.45
Prowadząca: doc. Tatiana Hajder

 

dr hab. Nataliia Zhukova, prof. UZ

(Идентичность и диффузия идентичности славян: взгляд на российско-украинскую войну в оптике психоистории.)

(Ідентичність та дифузія ідентичності слов’ян: погляд на російсько-українську війну в оптиці психоісторії).

 

dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ

Językowy obraz słowiańszczyzny w „Baśń nad Baśniami” Wojciecha hrabiego Dzieduszyckiego. Tożsamość i dyfuzja tożsamości Słowian: spojrzenie na wojnę rosyjsko-ukraińską przez optykę psychohistorii.

 

Ігор Савчук

Доктор мистецтвознавства, професор
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Творчість Бориса Лятошинського в аспекті українського модернізму: від салонного мистецтва до панславізму

 

Sergii Rudenko
Doctor of Philosophical Sciences, Professor

Taras Shevchenko
National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)

Narratives of cultural identity in Modern China (on the material of Guangdong Province popular culture)

 

prof. dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski

Historia Polski w najnowszej  prozie spekulatywnej

 

Przerwa 10.45-11.00

 

SEKCJA I
11.00-13.00

Prowadząca: dr hab. Natalia Zhukowa, prof. UZ

 

Ірина Ушаньова
Аспірантка

Національна музична академія України імені Петра Чайковського

Інтерпретація давніх пластів фольклору в опері Бориса Лятошинського «Золотий обруч»

 

Олег Тонкошкура
Аспірант
 

Національна музична академія України імені Петра Чайковського

Неофольклорні тенденції у сучасному музичному театрі (на прикладі театрального життя Києва)

 

Ганна Іванюшенко
Аспірантка

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Українська давня музична культура у репрезентаціях «Фестивалю давньої музики у Львові»

 

Катерина Ковтун
Аспірантка

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Українська популярна пісня в умовах російсько-української війни

 

Володимир Герасимчук
науковий співробітник

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Українсько-польські культурницькі взаємодії на прикладі фестивалів фольклорно-етнографічного спрямування

 

Антін Коломієць
науковий співробітник

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Архітектурні концепти містобудування Києва: етнонаціональні впливи

 

Przerwa 10.45-11.00

 

SEKCJA II
13.30-15.30

Prowadząca: Науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Olesya Stuzhuk

 

Ольга Харлан

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Сучасна російсько-українська війна і формування української національної ідентичності (на матеріалі творів Тамари Горіха Зерня)

 

Юлія Соколюк

молодший науковий співробітник відділу історії української літератури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка

Формування національної ідентичности. Криваві ритуали

 

Сергій Легеза

Доцент кафедри соціології

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, кафедра соціології

ХАРАКТЕРНИКИ VS УРУС-ХАЇ: СТРАТЕГІЇ ОЧУДНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО В ПОПУЛЯРНІЙ КУЛЬТУРІ

 

Марина Богданова

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянський державний педагогічний університет

Культурна пам’ять  слов’ян в історичних творах про Київську Русь митців  української діаспори ХХ століття

 

Світлана Лущій

д.філол.н, завідувачка відділу зарубіжної україністики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ

Українська діаспора і проблема національної ідентичності

 

Przerwa 15.30-15.45


SEKCJA III
15.45- 17.30

Prowadzący prof. dr hab. Bogdan Trocha

 

Dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ

Dr Nguyễn Thị Thu Thủy

Ho Chi Minh City University of Culture (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Tożsamość poshumanistyczna

 

Олеся Стужук

Науковий співробітник (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України)

Явище попаданства, як маніпуляція у російській фантастиці (Г. Гончарова)

 

Doc. dr Тетяна Хайдер

Katedra polonistyki, Naukowo-edukacyjny Instytut filologii, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Archetyp wojownika-bohatera  w polskiej i ukraińskiej kulturze  (Sarmata vis-à-vis Kozak)

 

Dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ

Tożsamość narodowa Polaków w modlitwach z druków dewocyjnych XIX i początku

 

Mgr Waldemar Gruszczyński, Uniwersytet Zielonogórski

Historia alternatywna jako sposób mitologizacji polskiej historii w powieści „Burza. Ucieczka z Warszawy `40” Macieja Parowskiego

 

Славянов Євген

Польський месіянізм на шляху формування національної ідентичності

 

Mgr Rafał Bartos, Uniwersytet Zielonogórski

Motyw słowiańskości w cyberpunkowym świecie gry RPG SibirPunk

 

Mgr Andrzej Olszak, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli

Symboliczne znaczenie obrzędów w kształtowaniu wspólnoty